Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów

Informujemy, że w grudniu 2015 r. zakończono realizacje projektu Budowa Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów o nr UDA-POIG.05.01.00-00-139/11-00 w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 5. Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP pismem z 10 maja 2016  rozliczyła finansowo projekt.

http://www.klastercentrum.pimot.eu/

Z inicjatywy Przemysłowego Instytutu Motoryzacji utworzono Porozumienie Kooperacyjne, którego celem była budowa Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów.

  Kontakt w sprawie Klastra
 • mgr inż. Anna Kieracińska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 7777-073
 • Komórkowy: 504876322
 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie związane jest z implementacją do prawa polskiego dyrektyw europejskich dotyczących badań i homologacji pojazdów (Dyrektywy: 2010/48/EU, 2007/46/WE).

Działalność Centrum jest zbieżna z celami UE określonymi w Programie Bezpieczeństwa Drogowego na lata 2011-2020, który przewiduje szereg inicjatyw na szczeblu krajowym i europejskim mających na celu poprawę bezpieczeństwa konstrukcji pojazdów i infrastruktury drogowej a w konsekwencji skutkujących zmniejszeniem liczby śmiertelnych wypadków na drogach.

Misja Centrum to:

 • Koncentracja polskich prac badawczo - rozwojowych dotyczących bezpieczeństwa środków transportu;
 • Wzmocnienie współpracy członków powiązania/klastra;
 • Zapewnienie członkom powiązania/klastra dostępu do nowoczesnej infrastruktury badawczej;
 • Zwiększenie innowacyjności rozwiązań technologicznych wyrobów motoryzacyjnych służących bezpieczeństwu środków transportu;
 • Wprowadzenie na rynki światowe polskich innowacyjnych produktów i usług;
 • Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce;
 • Świadczenie szerokiej gamy innowacyjnych usług szkoleniowych;
 • Prowadzenie działalności edukacyjno-prewencyjnej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Rada Klastra

Przewodniczący:

 • Andrzej Muszyński (PIMOT)

Członkowie:

 • Leszek Turek (PISKP)
 • Zygmunt Fabisiak (AMZ Kutno)
 • Marcin  Jankowski (OKB Jankowski, Goliński Sp.j.)
 • Stanisław Radkowski (Politechnika Warszawska, Wydz. SIMR).

Członkowie Porozumienia Kooperacyjnego


 

poig

poig.gov.pl

EU

europa.eu/index_pl.htm

 

 

Plan

Hala prób zderzeniowych

Plac manewrowy

Centrum szkoleniowe

Stacja diagnostyczna

Laboratorium Badań Symulacyjnych