Oferta

 • Kompleksowe badanie pojazdów specjalnych i specjalizowanych dla potrzeb dopuszczenia do ruchu na drogach poblicznych;
 • Kompleksowe badanie drogowych i mostowych barier bezpieczeństwa oraz energochłonnych osłon drogowych dla potrzeb dopuszczenia do użytkowania w ruchu na drogach publicznych;
 • Kompleksowe badania dziecięcych urządzeń przytrzymujących typu foteliki, nosidełka i podstawki podwyższające, przeznaczonych do przewozu dzieci w samochodach;
 • Wymiana informacji i opinii o rozwoju branży motoryzacyjnej na Mazowszu, w Polsce i świecie;
 • Doradztwo merytoryczne w sprawach technicznych i technologicznych;
 • Zgłaszanie pomysłów/projektów do wspólnej realizacji przez członków Klastra;
 • Opracowywanie koncepcji projektów;
 • Współpraca pomiędzy członkami w ramach różnych zespołów projektowych;
 • Nawiązywanie kontaktów biznesowych i współpracy między przedsiębiorcami;
 • Poszukiwanie źródeł  finansowania projektów;
 • Wspólne wnioskowanie do agencji samorządowych, rządowych i międzynarodowych o wparcie finansowe na realizację projektów członków Klastra;
 • Badania certyfikacyjne i homologacyjne nowych wyrobów;
 • Pełny zakres testów zderzeniowych wymaganych dla sprawdzenia systemów bezpieczeństwa biernego w pojazdach wszystkich kategorii;
 • Testy zderzeniowe pojazdu z innym pojazdem, ochronną barierą drogową lub inną przeszkodą, badania układów hamulcowych i kierowniczych pojazdów  zgodnie z wymaganiami wybranych dokumentów normatywnych;
 • Rozpędzenie pojazdów o masie do 3,5 t do prędkości min. 110 km/h z dokładnością i parametrami wymaganymi  przez dokumenty normatywne, długość toru 110 m;
 • Badania stateczności i kierowalności pojazdów;
 • Badania dynamiki jazdy i zużycia paliwa pojazdu;
 • Pomiary masy pojazdów i ich zestawów pojazdów, w tym rozkład masy na poszczególne osie i koła;
 • Testy EMC (emisji i odporności) dotyczących urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w pojazdach, a także kompletnych pojazdów;
 • Testy wytrzymałościowe i trwałościowe konstrukcji mechanicznych o bardzo szerokim zakresie obciążeń, częstości wymuszeń i warunków środowiskowych;
 • Prace dotyczące modernizacji pojazdów samochodowych i przyczep ze szczególnym uwzględnieniem ich adaptacji do zastosowań specjalnych;
 • Obliczenia i analizy wytrzymałościowe konstrukcji z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES);
 • Numeryczne symulacje zachowania się konstrukcji metodą elementów skończonych (MES), z uwzględnieniem nieliniowej analizy dynamicznej, w różnych sytuacjach krytycznych, z możliwością weryfikacji doświadczalnej;
 • Prowadzenie badań i szkoleń w zakresie techniki samochodowej, bezpieczeństwa środków transportu i diagnostyki pojazdów.

Plan

Hala prób zderzeniowych

Plac manewrowy

Centrum szkoleniowe

Stacja diagnostyczna

Laboratorium Badań Symulacyjnych